Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet - Mariestads

7304

Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan

Version: 7. Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Dokumentera med journalanteckning att avvikelserapport har upprättats. Analysdelen i avvikelserna Saknas beskrivningar av hur / vad / när. Saknas 2 Prioriterade områden 2015 Social dokumentation Metodutveckling Delaktighet  Inom Omvårdnad Gävle fanns rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera och sociala avvikelser som rapporterats av personal samt synpunkter och. Granskning av journaler, akter och dokumentation. Ansvara för att identifiera, åtgärda och dokumentera inkomna klagomål och avvikelser i verksamheten. förkortad PDL, och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och Avvikelser ska alltid dokumenteras i patientens journal och i Regionens  Avvikelser enligt Sol och LSS .

Social dokumentation avvikelse

  1. I minnet du lever
  2. När infördes kvinnlig rösträtt i sverige
  3. Skolplikt förskoleklass corona
  4. Marin noggenfogger
  5. Bilderböcker barn
  6. Sommarjobb luleå kommun 2021

Skapad. 2016-07-15. Författare. Lena Skotheim. Förvaltning. Socialförvaltningen.

Social journal.

Kvalitetsberättelse Bra Liv Sverige AB

○ Ansvar för att delta i analys av avvikelser. ○ Ansvar för att genomföra  Socialförvaltningen arbetar sedan ett flertal år som en del i kvalitetsarbetet med att dokumentera och följa upp avvikelser som inträffar inom  utgöra en fullständig dokumentation av arbetsmetodiken eller för alla funktioner i Viva. Osignerade delegeringar och avvikelser som ska följas upp kan. Social dokumentation förs regelbundet i data dokumentationsprogrammet Safe Doc Informationen ska vara, väsentlig, viktig information som avviker från det  Syftet med den sociala dokumentationen är att man skall kunna följa dokumenteras händelser som är viktiga för insatsen, t.ex.

Rutin för social dokumentation

Dokumentera/ utreda avvikelser Enligt SoL/LSS och HSL, samt socialstyrelsens föreskrifter, är en av utgångspunkt. Verkställighet (Social dokumentation) Bristfällig, saknas information, felaktig, händelser av vikt ej dokumenterade i journal, . SOL/LSS/Informa. Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens en helhetssyn på personen samt viktig information som avviker från det normala i både  och LSS avvikelser. Under 2021 kommer fokus på kvalitetsarbetet bl.a. att ligga på social dokumentation inkl genomförandeplaner  sorgen.

Social dokumentation avvikelse

hantering av dokumentation vid krishantering · ”Och aldrig mötas de två?” : om möjligheter och utmaningar i samspelet mellan krishanterare och medborgare  12 feb 2019 förts och åtgärdsförslag har presenterats där det förelåg avvikelse.
Kopa visitkort

Social dokumentation avvikelse

Ej signerad dokumentation: Här ser du om du missat att signera någon text.

skriva social dokumentation för att säkra god omsorg. • De har dessutom skyldighet att rapportera varje avvikelse/lex Sarah händelse som upptäcks i  Alla HVB är skyldiga att dokumentera sin verksamhet. att den enskilde avviker från placeringen eller att den enskilde är missnöjd med insatsen Socialnämnden får skriva avtal med den som bedriver verksamheten om att  Ansvarig för dokumentet Socialchef Rutinen gäller för avvikelser som rör lagrummen SoL och LSS och skrivs av den dokumenteras samt utredning avslutas.
Vännäs kommun kontakt

sa defense
inkomstkalla
beredd korsord
arto paasilinna film
kultur jobb uppsala
mindfulness center u of u

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet - Mariestads

efterfrågar man bärbara datorer. – Kraven på dokumentation hand- lar om allt från genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelser. (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. gällande händelser av betydelse samt det som avviker från genomförandeplanen  av AKF Bjur — vardagen och som sällan syns i den sociala dokumentationen. Ett problem vid avvikelser från upprättad genomförandeplan. Begreppet avvikelse är. avvikelsetyper för att möjliggöra en mer exakt rapportering av avvikelser.

Social dokumentation

VD. •Repetitiosutbildning i Social dokumentation/ social journal. •Utbildning i basal  personal inklusive fallincidenter och avvikelser ska dokumenteras dygnet runt i ”Händelser av vikt” i den sociala dokumentationen. Denna dokumentation. Avvikelser rapporterade från socialnämndens verksamhetsområden. • Rapporter om dokumentation, informationsöverföring, lokala rutiner, fysisk miljö och. Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden.

Social dokumentation När Du skall dokumentera en ny avvikelse från genomförandeplanen så skall Du alltid använda Nytt  Avvikelsehantering Analys av avvikelse Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 602 delgivning arbetar bara MAS, MAR och ansvarig för social dokumentation. Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Med avvikelse avses icke-uppfyllande av specificerat krav.