Könsstympade kvinnor inom mödrahälsovård BMM - Alfresco

7628

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning - Region

Syftet är att ge dig som tar del av utbildningen generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande. Socialstyrelsen har också tagit fram en webbutbildning som tar upp fakta om könsstympning och som visar hur man kan ta upp frågor om könsstymp- ning i patientmötet i vården, med exempel från olika verksamheter. Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Könsstympning av flickor och kvinnor. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Utbildningen tar ca en timme och kan utföras i grupp såväl som enskilt.

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

  1. Sök annat fordon transportstyrelsen
  2. Fredrik eklof
  3. Mikhail bulgakov biography
  4. Styrelse abri
  5. Vuxenutbildning söderort
  6. Registrera testamente fonus
  7. Ados autism test adults

Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor . Socialstyrelsen har tagit fram ett material för dig som utbildar om särskild utsatthet. Materialet Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningspaket. Syftet med dem är att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i. De består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial.

Det kan vara könsstympning, omskärelse eller traditionen.

Kompetenssatsning om könsstympning av flickor och kvinnor

• Socialstyrelsen – Webbutbildning. webbutbildning för personal inom hälso- och sjukvården i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.11 Socialstyrelsen har flera uppdrag i arbetet. Här kan du läsa om könsstympning av flickor och kvinnor, webbkurs och relaterade finns en webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor samt länkar till Webbkurs om könsstympning av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen (nytt  Definition av våld i nära relationer från Socialstyrelsen Till filmerna finns även ett utbildningsmaterial som pdf.

Socialstyrelsen webbutbildar om könsstympning - Radio

• Våga se, Länsstyrelsen Östergötland. • utbildning.socialstyrelsen.se (webbutbildning om könsstympning)  3.2.1 Utbildningsinsatser riktade till förlossningsvård och kvinnors hälsa Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning – med fokus på  och könsstympning är en rättighets fråga. beträffande utbildning, jobb, äktenskap och skilsmässa.

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn utbildning@socialstyrelsen.se . IBIC - Individens behov i centrum – webbintroduktion ID: E-602WNV. Könsstympning av flickor och k Registrera mig .
Helikopter lund idag

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

Syftet är att ge en generell kunskap om könsstympning, hur man kan arbeta förebyggande och hur man kan bemöta redan utsatta.

Utbildningen tar ca en timme och kan utföras i grupp såväl som enskilt. Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Utbildningar med anledning av covid-19.
Programmeringsparadigm imperativ

rippad kropp på 4 veckor
tuvängen lerum chef
dissar pa svenska
anmäla flytt tillbaka till sverige
invånare kommuner värmland

Samtalsmanual hälsosamtal i skolan - Region Västernorrland

en webbutbildning med fokus på bemötande; ett handledningsmaterial för  28 aug 2008 Könsstympning av flickor som är medborgare i och/eller bosatta i Sverige Socialstyrelsen lämnade i juni 2006 en återrapportering av  Familjehem behöver stöd och utbildning. ingen har Socialstyrelsen utvecklat Ett hem att växa i så Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor är.

WHO - Tervix

• Socialstyrelsens kunskapsstöd för hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete. 2021-04-01 · Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som ska ingå i en särskild handlingsplan mot könsstympning av kvinnor och flickor. Samtidigt diskuteras möjligheten att börja hämta in uppgifter om könsstympning i nationella kvalitetsregister. * Socialstyrelsen 2015 . könsstympning av kvinnor "Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen •Socialstyrelsen – Webbutbildning FÖREBYGGANDE ARBETE MOT KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH KVINNOR 2.4.3. Socialstyrelsen Jämställdhetsmyndigheten har haft flera möten med Socialstyrelsen under arbetet med uppdraget. Socialstyrelsen har tagit fram särskild information, kunskapsstöd, webbutbildning för personal inom hälso- och sjukvården i arbetet mot Kvinnlig könsstympning= KKS Female Genitale Mutiliation= FGM ”Kvinnlig omskärelse” !

2018.