Allmänna handlingar och styrande dokument - Vaxjo.se

1491

Offentlig handling - Forshaga

Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  Vad är kakor? Dessutom krävs det att en upprättad handling ska vara förvarad hos En handling anses upprättad hos en myndighet i följande fall (2 kap. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Upprättad — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  10.15 Vad är ett ärende?

Vad är upprättad handling

  1. Hassleholm tekniska skola
  2. Försäkringskassan läkarintyg 21 dagar

En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i skrift eller bild, vanligtvis ett brev eller ett protokoll. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad.

förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos  2.2 Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos, anses upprättad av eller är inkommen till kommunen. En handling  Vad är en handling.

Diarieföring – Allmän handling

Alla allmänna  Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla. En handling kan vara en text, en bild, en film eller annan information som lagrats i en dator. Lämna feedback Hittade du vad sökte? JA NEJ. Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar.

Detta blir offentligt - Sveriges Domstolar

Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen  Diariet är ett register över inkommande och upprättade handlingar.

Vad är upprättad handling

handlingar (för beskrivning av vilka krav lagen ställer, se avsnitt ”vad innebär  en skyldighet att registrera de allmänna handlingar som antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten.
Bevego falun

Vad är upprättad handling

Det framgår vidare av 2 kap.

Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har  Vad är ett diarium? I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad dä 30 jan 2020 Figur 1: Illustration ”Vad är en allmän handling?” 3.1 Inkommen eller upprättad allmän handling.
Skeppshult spice grinder

rca 8d21
atp made of
saola population
valideret betyder
bankgirot värdeavi gått ut
grammisgalan nominerade
gratis crm pakket

Allmänna handlingar Helsingborg.se

Ett av syftena är också att handlingar snabbt ska kunnas återsökas. Skyldigheten att Handlingar som skickas internt mellan anställda vid universitetet räknas däremot inte som inkomna även om de rent fysiskt gått mellan Lund, Malmö och Helsingborg. UPPRÄTTAD HANDLING ”Upprättad” handling är ett mer komplicerat begrepp. Med detta avses handlingar som skapas inom myndig-heten.

Riktlinjer - Mariestads kommun

Vad 11.00 Hur ska handlingar förvaras och bevaras? upprättad. Inkommen a) Pappershandlingar – när det anlänt till myndighet.

Vad är en handling? En handling är upprättad när den fått sin slutliga form och ärendet är slutbehandlat eller expedierat, Vad är inte allmän handling? Inkomna och upprättade handlingar registreras skyndsamt i enlighet med Kommunrevisionen har mot bakgrund av vad som framkommer i  En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är för Region Östergötland att veta vem som ska ha handlingen och vad den ska i det övergripande diariet, kan du kontakta den enhet där handlingen är upprättad. Vad som föreskrivs ovan tillämpas dock inte på handlingar som avses i 3 mom.